Ballast đen logo đỏ 38w chính hãng GTR

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Dòng ballast 38w gtr đen logo đỏ sản phẩm mới nhất của GTR

Kích sáng bóng bi cực nhanh

Ổn định dòng điện cho xe hơi